Woonvoorziening Roomies


Woonvoorziening Roomies biedt woonruimte, begeleiding en persoonlijke verzorging aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking in een kleinschalige setting. Per locatie is er plek voor acht bewoners en is er voor ieder 24uurs begeleiding aanwezig. Roomies kijkt vooral vanuit deze jongeren: wat zijn hun wensen, wat hebben zij nodig, wat zijn hun mogelijkheden. 

 

Het streven van Roomies is om naar de kracht en het kunnen van deze jongeren te kijken. We creëren een plek waar naar mogelijkheden gekeken wordt. Jongeren worden bij ons gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in een vrolijke en veilige setting