Kosten en financiering


Wonen bij Roomies is in principe voor iedereen haalbaar.

De kosten voor het wonen bij Roomies wordt in twee groepen verdeeld: woonkosten en zorgkosten.

 

 

Woonkosten

 

Een bewoner betaalt zelf de kosten voor wonen en levensonderhoud, vaak voor een gedeelte vanuit de Wajong-uitkering of ze hebben zelf een inkomen. Uiteraard mag ook de familie bijdragen.

 

De woonkosten bestaan uit huur, service- en schoonmaakkosten, maar ook een bijdrage voor maaltijden en het wassen van kleding.

 

 

 

Zorgkosten

 

De zorgkosten worden betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB) van de bewoner. Een PGB voor de Wet langdurige zorg (WLZ) vraag je aan bij het zorgkantoor. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.

 

 

 

PGB

 

Voor het ontvangen van een PGB is allereerst een indicatie nodig van het CIZ. Het CIZ stelt vast of iemand zorg nodig heeft. Wanneer je een CIZ indicatie ontvangt, geef je het Zorgkantoor de opdracht om deze indicatie om te zetten naar een persoonsgebonden budget  (PGB).

 

Vanuit het PGB koop je zorg in bij Roomies. Hiervoor krijg je maandelijkse facturen. Aan het Zorgkantoor leg je verantwoording af over de besteding van het budget. De spelregels hiervoor ontvang je van het Zorgkantoor.