Doelstelling


Jongeren die bij Roomies komen wonen hebben nog enkele jaren intensieve begeleiding nodig om daarna zelfstandig of gedeeltelijk zelfstandig te kunnen gaan wonen. Zij worden ondersteund in het leren omgaan met hun beperking en het aanleren van vaardigheden zoals; veiligheid, gezondheid, koken, huishouden, hygiëne, plannen, organiseren en een eigen administratie bijhouden.

 

Het opbouwen en/of behouden van een sociaal netwerk speelt een erg belangrijke rol. Het uiteindelijke doel is om het welzijn te bevorderen, jongeren goed voor te bereiden op een vorm van begeleid wonen en op de maatschappij waar ze in functioneren.