Woonvoorziening Roomies

 

Woonvoorziening Roomies biedt woonruimte, begeleiding en persoonlijke verzorging aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking in een kleinschalige setting. Per locatie is er plek voor acht bewoners en is er voor ieder 24uurs begeleiding aanwezig. Roomies kijkt vooral vanuit deze jongeren: wat zijn hun wensen, wat hebben zij nodig, wat zijn hun mogelijkheden?

 

Het streven van Roomies is om naar de kracht en het kunnen van deze jongeren te kijken. We creëren een plek waar naar mogelijkheden gekeken wordt. Jongeren worden bij ons gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in een vrolijke en veilige setting.


Doelstelling

 

Jongeren die bij Roomies komen wonen hebben nog enkele jaren intensieve begeleiding nodig om daarna zelfstandig of gedeeltelijk zelfstandig te kunnen gaan wonen. Zij worden ondersteund in het leren omgaan met hun beperking en het aanleren van vaardigheden zoals; veiligheid, gezondheid, koken, huishouden, hygiëne, plannen, organiseren en een eigen administratie bijhouden.

 

Het opbouwen en/of behouden van een sociaal netwerk speelt een erg belangrijke rol. Het uiteindelijke doel is om het welzijn te bevorderen, jongeren goed voor te bereiden op een vorm van begeleid wonen en op de maatschappij waar ze in functioneren.

  Locatie

 

Op dit moment is Roomies op zoek naar een geschikte locatie om

dit geweldige project in Veghel te starten. Roomies vindt het belangrijk om een pand te kiezen waar huiselijkheid voorop staat, maar ook de ligging van het pand is belangrijk. Alle primaire levensvoorzieningen moeten binnen loop- of fietsafstand liggen. Te denken aan; een supermarkt, de dokter, de tandarts, de groenteboer, een weekmarkt, de bakker, maar ook een sportclub.

 

Hiernaast zijn wij op zoek naar andere zorgondernemers die het een geweldige uitdaging vinden om met veel passie een woonvoorziening te starten. 

 

Ben jij de zorgondernemer die het een geweldige uitdaging

vindt om een woonvoorziening te starten op een bijzondere plek in Nederland?

 

Neem dan contact met ons op!


 Voor wie?

 

In een woonvoorziening van Roomies wonen mensen met het Down syndroom, maar ook jongeren met een (licht) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld autisme of ADHD met een gemiddeld niveau van functioneren. Zij hebben baat bij een fijne, vrolijke en gezellige omgeving. Wij zijn er van overtuigd dat dit het welzijn van deze jongeren verbetert.

Tegenwoordig zien zij zoveel verschillende hulpverleners voorbij komen. Daarom gaan wij het anders doen! Wij willen dit realiseren door een continuïteit te bieden aan dezelfde mensen.

Hiervoor blijven wij met elkaar communiceren en maken we duidelijke afspraken met elkaar. Een zorgmanager zorgt ervoor dat deze afspraken nagekomen worden. Echte zorg zit eigenlijk niet in een map,

maar in het doen. Met minder mensen, bied je meer zorg, gezelligheid en regelmaat.


 Dagbesteding

 

Voor bewoners van Roomies is een dagbesteding erg belangrijk. Het geeft immers invulling aan hun dag en daarmee hun leven. De jongeren gaan ieder naar een dagbesteding die aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Iedereen heeft een dagelijkse bezigheid: de een gaat naar een activiteitencentrum en de ander naar een dagbestedingsplek die aansluit bij behoeften en mogelijkheden.

 

De lunchcafés van Brownies&downieS bieden jongeren een dagbesteding aan in een bijzondere horecagelegenheid, waar op een fijne en plezierige manier gewerkt wordt aan (te ontwikkelen) vaardigheden.


Kosten en financiering

 

Wonen bij Roomies is in principe voor iedereen haalbaar. De kosten voor het wonen bij Roomies wordt in twee groepen verdeeld: woonkosten en zorgkosten.

 

Woonkosten

Een bewoner betaalt zelf de kosten voor wonen en levensonderhoud, vaak voor een gedeelte vanuit de Wajong-uitkering of ze hebben zelf een inkomen. Uiteraard mag ook de familie bijdragen.

De woonkosten bestaan uit huur, service- en schoonmaakkosten, maar ook een bijdrage voor maaltijden en het wassen van kleding.

 

Zorgkosten

De zorgkosten worden betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB) van de bewoner. Een PGB voor de Wet langdurige zorg (WLZ) vraag je aan bij het zorgkantoor. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.

 

PGB

Voor het ontvangen van een PGB is allereerst een indicatie nodig van het CIZ. Het CIZ stelt vast of iemand zorg nodig heeft. Wanneer je een CIZ indicatie ontvangt, geef je het Zorgkantoor de opdracht om deze indicatie om te zetten naar een persoonsgebonden budget  (PGB).

Vanuit het PGB koop je zorg in bij Roomies.

Hiervoor krijg je maandelijkse facturen. Aan het Zorgkantoor leg je verantwoording af over de besteding van het budget. De spelregels hiervoor ontvang je van het Zorgkantoor.